Multiarc

Multiarc er Kjetil Kjernsmos enkeltpersonsforetak. Hans hovedbeskjeftigelse er å være doktorgradsstudent ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, og oppdrag tas derfor bare i den utstrekning de ikke influerer negativt på hans studier.

Foretaket har virksomhet innenfor fire områder, det følgende er en oppsummering av Kjetils CV:

Semantic Web

Kjetil Kjernsmo har vært engasjert i Semantic Web-arbeid siden 1998, og har jobbet profesjonelt med det for flere arbeidsgivere. Han var medlem av WCL XG og oppfølgeren POWDER WG. Som medlem av Semantic Web Education and Outreach IG tok han initiativet til Community Projects, som ledet til Linking Open Data-prosjektet. Han var også medlem av SPARQL 1.1-arbeidsgruppa der han var redaktør for SPARQL New Features and Rationale-spesifikasjonen. På International Semantic Web Conference 2014 ble han utropt til Semantic Web Developer of the Year 2014.

Kjetil Kjernsmo kan ta korte oppdrag spesielt innenfor bruk av Linked Data, generell bruk av RDF, med vekt på SPARQL. Han har erfaring med bruk av mange vanlige og uvanlige vokabularer. Selv om Kjetil bare tar små oppdrag, kan større oppdrag tas i samarbeid med Tamarou LLC.

Foredrag og instruksjon om friluftsliv

Kjetil Kjernsmo har 30 års erfaring som orienteringsløper. Han har i en årrekke instruert nybegynnere i orientering, og også arrangert kurs i fjellorientering. Han har førstenivå-utdanning i veivalg i skredfarlig terreng, og begynte også på utdanning i breføring.

6. oktober 2007 var han medlem av den første ekspedisjonen som besteg det 6370 meter høye fjellet Toze Kangri i Tibet. Han kan holde et en-times foredrag med bilder og video fra denne turen.

Events som inkluderer gang på glødende kull

Kjetil Kjernsmo var i 1998 med å sette verdensrekord i å gå på glødende kull, og siden har det vært fast innslag på Astrofestivalen i Oslo. Flere hundre mennesker, mange barn, har prøvd seg. Kjetil kan demonstrere og gi en fysisk forklaring på fenomenet. Dette passer bedre for kunnskapsbedrifter enn mange aktørers påstander om at dette er noe overnaturlig.

Lisensiering av Dag Kjernsmos verker

Dag Kjernsmo var forfatter av en lang rekke lærebøker og Kjetils far. Da han døde i 2010 arvet Kjetil rettighetene til disse verkene, og forvalter disse gjennom Multiarc.

Kontakt

Hvis Multiarcs tjenester er av interesse, send en epost til Kjetil Kjernsmokontakt@multiarc.no. Vårt organisasjonsnummer er 991965726.